Bijbelwoord van de dag

‘Komt u toch mee, u op wie de ​zegen​ van de HEER rust,’ zei ​Laban. ‘Waarom blijft u hier buiten staan, terwijl ik het ​huis​ al in gereedheid heb gebracht en er plaats is voor uw ​kamelen?’
Genesis 24, 31